microsoft-rnd
technion
ben-gurion-university
idc-herzeliya
tel-aviv-university